Welzijn

Tot 1 januari 2018 waren de provincies ook bevoegd voor het beleidsdomein Welzijn en Gezondheid. Daarna is die bevoegdheid, samen met de financiële middelen, overgeheveld naar Vlaanderen, als gevolg van een interne staatshervorming.

De provincie Antwerpen legde het accent heel sterk op een laagdrempelige eerstelijnszorg voor iedereen, vooral ook voor de meest kwetsbare mensen. Ook op andere vlakken, zoals de strijd tegen intrafamiliaal geweld en het omgaan met personen met dementie, hebben we bakens verzet.

Hieronder vind je een greep uit de initiatieven en realisaties.

Bij WIDAR in Merksplas
05-07-2017

De provincie Antwerpen ondersteunt al enkele jaren vakantiewerkingen voor kinderen en jongvolwassenen met een handicap, die niet terecht kunnen in het reguliere of inclusieve vakantieaanbod. Ze bereiken kinderen met een grote zorgbehoefte, die anders nergens kunnen meespelen. Of Vlaanderen – dat deze bevoegdheid straks van de provincie overneemt – deze ondersteuning zal verderzetten, is vandaag nog niet zeker. Toch betekenen die paar dagen ontspanning heel veel voor deze kinderen én hun ouders.

Opening van de Jobtuin
17-06-2017

Samen met minister Joke Schauvliege mocht ik in Sint-Job-in-'t-Goor de Jobtuin openen. Dit mooie initiatief is een schoolvoorbeeld van een inclusief project, dat de brug slaat tussen welzijn, armoedebestrijding en buurtwerk. De Jobtuin werd gerealiseerd met steun uit de subsidiekorf platteland van de provincie Antwerpen.   (foto GvA) 

ArmenTeKort in Geel
15-06-2017

ArmenTeKort is een fenomeen in Antwerpen. Het is een buddysysteem dat kansrijke mensen rechtstreeks in contact brengt met kansarmen. Samen gaan ze op pad, met respect voor ieders waarde en eigenheid. Gaandeweg ontstaat zo een beter zelfbeeld en groeit het vertrouwen in de toekomst, 2 belangrijke hefbomen om kansarmoede aan te pakken. Met steun van LEADER Kempen Zuid breidt de werking uit naar de Kempen. 

CrossCare Convention
13-06-2017

Voor de Crosscare Convention verzamelden ruim 170 deelnemers uit het bedrijfsleven en zorg- en kennisinstellingen in provinciaal cultuurhuis de Warande in Turnhout. Met steun van Interreg Vlaanderen-Nederland trekken ze grensoverschrijdend volop de kaart van de zorginnovatie. Met veel succes trouwens.

Sofagesprek met Lieven Van Gils
02-06-2017

Op 2 juni openden in Merksplas Kolonie een bezoekerscentrum en een brasserie. Samen vormen ze een uitstekende uitvalsbasis om het uitgestrekte domein van de Kolonies van Merksplas en Wortel te verkennen. Er ligt nog veel werk op de plank: er komt een hotel van 70 kamers en we willen op de Kolonies met sociale economie aan de slag gaan. Kolonie-ambassadeur Lieven Van Gils verwoordde het goed: "De trein is vertrokken". 

Abonneren op Welzijn