Welzijn

Tot 1 januari 2018 waren de provincies ook bevoegd voor het beleidsdomein Welzijn en Gezondheid. Daarna is die bevoegdheid, samen met de financiële middelen, overgeheveld naar Vlaanderen, als gevolg van een interne staatshervorming.

De provincie Antwerpen legde het accent heel sterk op een laagdrempelige eerstelijnszorg voor iedereen, vooral ook voor de meest kwetsbare mensen. Ook op andere vlakken, zoals de strijd tegen intrafamiliaal geweld en het omgaan met personen met dementie, hebben we bakens verzet.

Hieronder vind je een greep uit de initiatieven en realisaties.

Aan de ingang van Kasteel Zellaert
12-09-2017

Kempens Landschap en de gemeente Bonheiden nemen samen het beheer over van domein Zellaer en zijn imposante kasteel. Samen staan ze er garant voor dat de publieke functie behouden blijft. Ook vzw Foyer de Charité, die er tot voor kort een bezinningscentrum uitbaatte, blijft actief op het domein. 

Peter Bellens
25-08-2017

Enkele Vlaamse parlementsleden pleitten in de media voor een eenvoudiger aanvraagsysteem voor premies om woningen aan te passen aan de noden van zorgbehoevende mensen. De provincie Antwerpen gaat nog een stapje verder en zet via een jaarlijkse dotatie aan de vzw Landelijke Thuiszorg zelfs in op de individuele advisering en begeleiding van ouderen die aanpassingen willen laten uitvoeren, om hen zo in staat te stellen langer in hun eigen huis te blijven wonen. Omdat de vraag momenteel groter is dan het aanbod, willen we die subsidie zelfs nog uitbreiden. 

testlab-voor-thuiszorg-in-gouverneur-kinsbergen
26-07-2017

Een ervaringsruimte waarin leerlingen, werkzoekenden en zorgprofessionals gesimuleerde situaties in de thuiszorg beleven. Dat is het opzet van het testlab dat de provincie Antwerpen tegen het einde van dit jaar wil opstarten in het Gouverneur Kinsbergencentrum in Wilrijk. Zo’n testlab past perfect in de provinciale ambitie om het centrum uit te bouwen tot een kennis- en expertisecentrum voor de zorg.     

De Molmobiel
18-07-2017

In Mol is men op zoek naar vrijwilligers die aan het stuur willen zitten van De Molmobiel. Dat is een nieuw initiatief om minder mobiele kwetsbare mensen, die geen gebruik kunnen maken van het reguliere openbare vervoer, toch de kans te geven om zich naar het centrum te verplaatsen. Dit initiatief - dat ook nog zal uitbreiden naar Balen, Retie en Dessel - geniet de steun van de provincie Antwerpen.

De Fietsbieb
06-07-2017

Onlangs zijn de eerste fietsbiebs in onze provincie geopend. Daar kun je aan heel voordelige voorwaarden een kinderfiets huren. Het is een grote besparing op het gezinsbudget én goed voor het milieu. Het initiatief slaat zo goed aan dat ook andere steden en gemeenten zo'n fietsbieb willen. Het provinciebestuur wil hen helpen bij de opstart. 

Abonneren op Welzijn