Welzijn

Tot 1 januari 2018 waren de provincies ook bevoegd voor het beleidsdomein Welzijn en Gezondheid. Daarna is die bevoegdheid, samen met de financiële middelen, overgeheveld naar Vlaanderen, als gevolg van een interne staatshervorming.

De provincie Antwerpen legde het accent heel sterk op een laagdrempelige eerstelijnszorg voor iedereen, vooral ook voor de meest kwetsbare mensen. Ook op andere vlakken, zoals de strijd tegen intrafamiliaal geweld en het omgaan met personen met dementie, hebben we bakens verzet.

Hieronder vind je een greep uit de initiatieven en realisaties.

04-10-2017

Heeft de zorgsector ook ondernemers nodig ? Jazeker. Nu onze bevolking snel en massaal veroudert, moeten we alle zeilen bijzetten om de uitdagingen van morgen aan te gaan. Maar de zorgsector is geen sector waarin men mag investeren voor snel gewin. Het draait immers om (kwetsbare) mensen. De zorg voor die medemens primeert op het belang van de aandeelhouder

Houden Van Griffelrock
03-10-2017

9000 muziekliefhebbers zakten op 3 oktober af naar het Antwerpse Sportpaleis voor de 9de editie van Houden van Griffelrock, een initiatief van de provincie Antwerpen en vzw Nekka. Dit evenement, waarop uitsluitend Nederlandstalige muziek te beluisteren valt, is vooral in trek bij senioren en mensen met een beperking omwille van de bijzondere voorzieningen voor o.a. rolstoelgebruikers en doven of slechthorenden. Mogelijk was dit de laatste editie. Op 1 januari verandert immers het takenpakket van de provincie en kan ze dit soort initiatieven niet langer ondersteunen. 

Op de foto met Rotonde - voorzitter Dirk de Kort
29-09-2017

In Brasschaat opende vzw Rotonde een "open gezondheidshuis". Het is een verruimde werking die zich opent voor meer cliënten zowel als een wijdere regio.  Het inclusieve en innovatieve concept dat daarvoor ontwikkeld is, past perfect in het streven van de provincie Antwerpen naar een zo toegankelijk mogelijke gezondheidszorg. Chapeau voor dit pionierswerk. 

peter-bellens-dagopvang-ouderen-kempen
27-09-2017

De provincie Antwerpen heeft de afgelopen jaren meer dan 200.000 euro uitgetrokken om het aanbod aan dagopvang voor ouderen te vergroten. Met succes. Er zijn maar liefst 18 nieuwe dagopvanginitiatieven bijgekomen. Vandaag is er minstens één initiatief in elke zorgregio.

Toespraak bij Pas-Sage
22-09-2017

Ik ging op werkbezoek bij Pas-sage, het bezoekerscentrum van OPZ Geel. Daar word je rondgeleid door ervaringsdeskundigen, mensen die zelf uit een psychische of psychiatrische problematiek komen of er soms nog inzitten. Het geeft een enorme boost aan hun zelfbeeld en hun zelfvertrouwen. Dit pilootproject, dat gesteund werd door de provincie Antwerpen, krijgt nu ook opvolging elders in Vlaanderen.

Abonneren op Welzijn