Welzijn

Tot 1 januari 2018 waren de provincies ook bevoegd voor het beleidsdomein Welzijn en Gezondheid. Daarna is die bevoegdheid, samen met de financiële middelen, overgeheveld naar Vlaanderen, als gevolg van een interne staatshervorming.

De provincie Antwerpen legde het accent heel sterk op een laagdrempelige eerstelijnszorg voor iedereen, vooral ook voor de meest kwetsbare mensen. Ook op andere vlakken, zoals de strijd tegen intrafamiliaal geweld en het omgaan met personen met dementie, hebben we bakens verzet.

Hieronder vind je een greep uit de initiatieven en realisaties.

Start van de campagne
28-10-2017

De provincie Antwerpen heeft een heel nieuw dorpenbeleid in de startblokken staan. Het geeft lokale besturen instrumenten om samen met hun inwoners en het lokale verenigingsleven de noden van de toekomst aan te pakken in een proces van participatie en co-creatie. Maak kennis met het dorpenbeleid aan de hand van 5 eenvoudige vragen. 

Kringwinkel Zuiderkempen in Geel
25-10-2017

Op de Dag van de Kringwinkel schreef ik een commentaarstuk over sociale economie. Veel medewerkers van die Kringwinkels worden immers via sociale economie tewerkgesteld. Ze kunnen er kostbare ervaring opdoen. De sector van de sociale economie zit overigens in de lift en krijgt maatschappelijk ook meer erkenning en waardering. Dat is een goede zaak. 

gezondheidszorg-voor-iedereen
17-10-2017

17 oktober is wereldwijd een dag van Verzet tegen Armoede. Net als bij priester Daens destijds is de strijd tegen armoede dé drijfveer van mijn politiek handelen. Het Netwerk tegen Armoede zet dit jaar de gezondheidszorg centraal in haar campagne. Ik vind dat een goede en betaalbare gezondheidszorg een basisrecht is voor iedereen en dat alle overheden de plicht hebben om daar op in te zetten. 

Uitgebaat door vzw Werkmmaat
10-10-2017

Samen met rector Herman Van Goethem opende ik een fietsenherstelplaats aan de Universiteit Antwerpen. Medewerkers van de vzw Werkmmaat herstellen er dezelfde dag nog defecte fietsen van docenten en studenten, zodat die weer veilig de baan op kunnen. Minstens zo belangrijk is voor de provincie Antwerpen het feit dat doelgroepmedewerkers uit de sociale economie er ervaring en andere vaardigheden kunnen opdoen. 

De gendarmerie in Lier
06-10-2017

Met steun van de provincie Antwerpen is de voormalige rijkswachtkazerne in Lier omgebouwd tot een modern wooncomplex, waar inclusief wonen geen hol begrip is. Er is pionierswerk verricht dat hopelijk nog veel andere steden en gemeenten kan inspireren. Het wonen van de toekomst, zoals we dat bij de provincie zien, krijgt hier echt vorm. 

Abonneren op Welzijn