Welzijn

Tot 1 januari 2018 waren de provincies ook bevoegd voor het beleidsdomein Welzijn en Gezondheid. Daarna is die bevoegdheid, samen met de financiële middelen, overgeheveld naar Vlaanderen, als gevolg van een interne staatshervorming.

De provincie Antwerpen legde het accent heel sterk op een laagdrempelige eerstelijnszorg voor iedereen, vooral ook voor de meest kwetsbare mensen. Ook op andere vlakken, zoals de strijd tegen intrafamiliaal geweld en het omgaan met personen met dementie, hebben we bakens verzet.

Hieronder vind je een greep uit de initiatieven en realisaties.

Foto van Peter Bellens
10-01-2018

Enkele dagen geleden haalde een voorstel het nieuws om de kosten van een knieprothese niet langer terug te betalen voor personen met dementie. Ik was geschrokken van zoveel koude berekening. 

Ondertekening van het charter
22-11-2017

Na Antwerpen en Mechelen heeft nu ook de Kempen een Family Justice Centrum. Complexe dossiers van intrafamiliaal geweld worden daar gezamenlijk behandeld door een team van politie, parket, hulpverleners en overheden. Daardoor kunnen daders en slachtoffers intensiever worden opgevolgd en kan het geweld een halt worden toegeroepen. Door de inbedding in het Turnhoutse Welzijnsonthaal in de Albert Van Dyckstraat kan men zich er ook laagdrempelig aanmelden voor hulp of informatie. 

22-11-2017

Na Antwerpen en Mechelen heeft nu ook de Kempen een Family Justice Centrum. Complexe dossiers van intrafamiliaal geweld worden daar gezamenlijk behandeld door een team van politie, parket, hulpverleners en overheden. Daardoor kunnen daders en slachtoffers intensiever worden opgevolgd en kan het geweld een halt worden toegeroepen. Door de inbedding in het Turnhoutse Welzijnsonthaal in de Albert Van Dyckstraat kan men zich er ook laagdrempelig aanmelden voor hulp of informatie. 

Toespraak Peter Bellens
10-11-2017

Eén jaar wijkgezondheidscentrum in Herentals. 47 % van de patiënten die zich in die periode hebben aangeboden is géén cliënt van het OCMW of komt niet in aanmerking voor een verhoogde tegemoetkoming. 43 % van de cliënten is jonger dan 30 jaar. Dat is dus niet "het getto van de arme oudere man of vrouw" waarvoor de tegenstanders het graag willen laten doorgaan, wel een gezonde sociale mix.

Klaar om te investeren in de zorg
08-11-2017

Omdat de maatschappelijke noodzaak zo hoog is, blijft de provincie Antwerpen de komende jaren sterk inzetten op de zorgsector. Ze maakt daarvoor een economische vertaalslag naar zorgeconomie (met een zorginnovatiefonds van 1,8 miljoen euro) en arbeidsmarkt (in onze provincie werken 73.000 in de zorg). We zijn op zoek naar ondernemers, lokale besturen, kennis- en zorginstellingen en middenveldorganisaties die hier mee in willen investeren. 

Abonneren op Welzijn