Welzijn

Tot 1 januari 2018 waren de provincies ook bevoegd voor het beleidsdomein Welzijn en Gezondheid. Daarna is die bevoegdheid, samen met de financiële middelen, overgeheveld naar Vlaanderen, als gevolg van een interne staatshervorming.

De provincie Antwerpen legde het accent heel sterk op een laagdrempelige eerstelijnszorg voor iedereen, vooral ook voor de meest kwetsbare mensen. Ook op andere vlakken, zoals de strijd tegen intrafamiliaal geweld en het omgaan met personen met dementie, hebben we bakens verzet.

Hieronder vind je een greep uit de initiatieven en realisaties.

Opening CADO Ravels
17-03-2018

In Ravels openden OCMW en Thuiszorg Kempen, met steun van provincie Antwerpen, een dagopvang voor ouderen. Onder andere voor mantelzorgers is dat een zeer waardevol initiatief. 

Opiniestuk
22-02-2018

In de discussie over supplementen voor eenpersoonskamers zijn niet de artsen-specialisten de schuldigen, maar moet de hogere overheid de financiering van onze ziekenhuizen herdenken. 

REVAlution
12-02-2018

In het AZ Herentals stelde Mobilab de verbluffende resultaten voor van een studie naar het effect van een staprobot op de postrevalidatie van mensen met een dwarslesie. 

het eksokeletonpak oftewel de staprobot
12-02-2018

De dynamiek rond het postrevalidatiecentrum REVAlution van To Walk Again, op de zesde verdieping van het AZ Herentals, is een knap staaltje van waar samenwerking toe kan leiden. De Kempen wordt zo op de kaart gezet als een centrum van zorginnovatie. 

Peter Bellens voor een wijkgezondheidscentrum
22-01-2018

Goed nieuws voor de nieuwe wijkgezondheidscentra die de provincie Antwerpen op haar grondgebied helpt opstarten. Een onafhankelijke audit bevestigt hun waarde in het zorglandschap. 

Abonneren op Welzijn