Welzijn

Tot 1 januari 2018 waren de provincies ook bevoegd voor het beleidsdomein Welzijn en Gezondheid. Daarna is die bevoegdheid, samen met de financiële middelen, overgeheveld naar Vlaanderen, als gevolg van een interne staatshervorming.

De provincie Antwerpen legde het accent heel sterk op een laagdrempelige eerstelijnszorg voor iedereen, vooral ook voor de meest kwetsbare mensen. Ook op andere vlakken, zoals de strijd tegen intrafamiliaal geweld en het omgaan met personen met dementie, hebben we bakens verzet.

Hieronder vind je een greep uit de initiatieven en realisaties.

Zorgboerderij KINA
13-09-2018

Met steun van Platteland Plus start KINA in Boechout een zorgboerderij waar thuisloze of dakloze volwassenen tot rust kunnen komen en stilaan de draad van hun leven weer oppikken. 

Bij de NOAH dagopvang van Familiehulp in Merksplas
27-06-2018

De provincie Antwerpen wil meer mensen aan het werk in de zorgsector. Dat kan onder andere door de verwachtingen van stagiar(e)s en werkgevers beter op elkaar af te stemmen. 

Marc Dex in het voorprogramma van zijn dochter Barbara
14-06-2018

De bewoners van 27 woonzorgcentra in de provincie Antwerpen genieten via livestream van een optreden van Barbara Dex in cultuurhuis de Warande. Zo maken we cultuur voor iedereen toegankelijk. 

Werken in de zorgsector
06-06-2018

Veel jonge mensen moeten binnenkort een nieuwe studiekeuze maken. De zorgsector biedt ruime mogelijkheden, een warme job én werkzekerheid. 

!R!S
05-06-2018

Impulssubsidies van de provincie Antwerpen leiden in de regio Zwijndrecht-Brecht-Linkeroever tot een optimalisatie van het aangepast vervoer. 

Abonneren op Welzijn