Vrije tijd

Opening van de Jobtuin
17-06-2017

Samen met minister Joke Schauvliege mocht ik in Sint-Job-in-'t-Goor de Jobtuin openen. Dit mooie initiatief is een schoolvoorbeeld van een inclusief project, dat de brug slaat tussen welzijn, armoedebestrijding en buurtwerk. De Jobtuin werd gerealiseerd met steun uit de subsidiekorf platteland van de provincie Antwerpen.   (foto GvA) 

16-06-2017

In Herentals willen buurtbewoners een buurthuis maken van een voormalige wijkpost van de bibliotheek. Ze willen daarvoor ook zelf de handen uit de mouwen steken. Ik denk dat een lokaal bestuur zo'n aanbod heel ernstig moet nemen. Burgers actief bij het beleid betrekken is immers hét model van de toekomst. 

ArmenTeKort in Geel
15-06-2017

ArmenTeKort is een fenomeen in Antwerpen. Het is een buddysysteem dat kansrijke mensen rechtstreeks in contact brengt met kansarmen. Samen gaan ze op pad, met respect voor ieders waarde en eigenheid. Gaandeweg ontstaat zo een beter zelfbeeld en groeit het vertrouwen in de toekomst, 2 belangrijke hefbomen om kansarmoede aan te pakken. Met steun van LEADER Kempen Zuid breidt de werking uit naar de Kempen. 

Luk Van Soom in de Warande
11-06-2017

Tot midden augustus kan je in provinciaal cultuurhuis de Warande in Turnhout naar een overzichtstentoonstelling van het werk van Luk Van Soom. Deze Rijkevorselse kunstenaar ontwikkelde door de jaren heen zijn eigen beeldtaal. Zoiets is alleen de groten gegeven. Als geen ander slaagt Van Soom erin om vorm te geven aan het ongrijpbare. Zo kan het dat de wolken voor hem speelgoed worden. 

Een tuin voor iedereen
09-06-2017

De provincie Antwerpen steunde vanuit de subsidiekorf platteland de aanleg van een educatieve tuin aan de kOsh-basisschool (W)Onderwijs in de Herentalse Nonnenstraat. Het is een duurzaam initiatief waar de hele scholengemeenschap, de buurt en ook andere verenigingen van kunnen genieten. Een mooi voorbeeld van een goed plattelandsproject. 

Abonneren op Vrije tijd