Sociale economie

Werk is zoveel meer dan het hebben van een job. Je werk bepaalt voor een groot deel wie je bent en je plaats in onze samenleving. Daarom is een inclusieve economie belangrijk, waarin iedereen kansen op maat krijgt.

Het sociale-economiebeleid van de provincie Antwerpen is sterk gericht op doorstroming: werknemers nuttige vaardigheden en ervaringen laten opdoen waardoor hun kansen op een reguliere baan sterk toenemen. 

Hieronder vind je nieuws rond sociale economie-initiatieven vanuit de provincie Antwerpen. 

29-04-2016

In Het GielsBos, een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking, is de eerste zorgrobot van de Kempen in gebruik genomen. Zora heet die. De begeleiders kunnen Zora voor verschillende therapieën gebruiken. De zorgrobot is een cadeau van de provincie Antwerpen, die op die manier de nieuwe technologieën in de zorg in de kijker wil zetten en jonge mensen enthousiast wil maken voor een baan in de zorgsector.

Fietspunten in de Kempen bedreigd
13-03-2016

Er is deze dagen heel wat te doen over de manier waarop de NMBS wil besparen door de dienstverlening in de zogenaamde fietspunten te verminderen.  Wie met de trein reist, kent de fietspunten. Het zijn fietsenstallingen waar  medewerkers overdag een oogje in het zeil houden om vandalisme en diefstal tegen te gaan, instaan voor orde en netheid, vergeten wrakken uit de rekken halen, kleine reparaties uitvoeren, assisteren bij de verhuur van fietsen, … Ze dragen in hoge mate bij tot de gebruiksvriendelijkheid van het openbaar vervoer en de leefbaarheid in de stationsomgeving.    

15-04-2015

Provincie Antwerpen, stad Antwerpen en VDAB starten het gezamenlijke project ‘Zorgtalent’. Deze samenwerking wil de zorgsector als interessante werkgever promoten, meer studenten voor de verschillende opleidingen aantrekken en de keuze van de opleiding beter afstemmen op de competenties van de student. Daarbij pleit Zorgtalent voor een bijzondere focus op laagdrempelige jobs voor kansengroepen.

Abonneren op Sociale economie