Sociale economie

Werk is zoveel meer dan het hebben van een job. Je werk bepaalt voor een groot deel wie je bent en je plaats in onze samenleving. Daarom is een inclusieve economie belangrijk, waarin iedereen kansen op maat krijgt.

Het sociale-economiebeleid van de provincie Antwerpen is sterk gericht op doorstroming: werknemers nuttige vaardigheden en ervaringen laten opdoen waardoor hun kansen op een reguliere baan sterk toenemen. 

Hieronder vind je nieuws rond sociale economie-initiatieven vanuit de provincie Antwerpen. 

17-03-2017

In het centraal magazijn van De Kringwinkel Zuiderkempen in Geel is een geautomatiseerde textiellijn in gebruik genomen. Het aantal ingezamelde kledingstukken dat hergebruikt kan worden verhoogt daardoor aanzienlijk. Minstens zo belangrijk is het feit dat de doelgroepmedewerkers voortaan werkervaring kunnen opdoen in een zo professioneel mogelijke arbeidsomgeving, een grote troef om door te stromen naar een reguliere baan. De provincie Antwerpen ondersteunde dit initiatief met een impulssubsidie voor innovatie binnen de sociale economie.

LEADER provincie Antwerpen
22-02-2017

Dit jaar is er in de provincie Antwerpen € 1.200.000- beschikbaar om nieuwe LEADER-projecten te ondersteunen. LEADER is een subsidieprogramma voor projecten op het platteland, gefinancierd door Europa, Vlaanderen en de provincie. Lokale overheden, organisaties of verenigingen en plattelands- ondernemers kunnen gedurende twee jaar 65% van hun totale projectkost gesubsidieerd krijgen, tot een maximum van 100.000 euro.

De Grote Hoeve van Merksplas Kolonie
21-02-2017

Merksplas Kolonie krijgt een hotel met een 70-tal kamers. De gemeente Merksplas en vzw Kempens Landschap gaan hiervoor in zee met Corsendonk Hotels, dat in de Grote Hoeve ook een brasserie en het bezoekerscentrum zal uitbaten. Dit kan een boost geven aan het toerisme in de regio. Er wordt ook volop gewerkt aan een plan om sociale economie te integreren en zo extra kansen te creëren voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.  

Opleiding en advies
29-01-2017

De provincie Antwerpen betoelaagt nu ook opleidingen voor (midden-)kaderleden in de sector van de sociale economie. Zo kan deze sector nog sterker uit de hoek komen. Aanvragen kun je digitaal indienen via de website van de provincie. Daar vind je ook alle praktische informatie over deze subsidie. 

Retoucheshop in De Kringwinkel
15-10-2016

Op de Dag van de Kringwinkel opende de eerste retoucheshop in De Kringwinkel van Geel, de grootste van het land. De medewerkers hebben hiervoor een speciale opleiding gekregen. Samen met de praktijkervaring die ze nu kunnen opdoen, biedt hen dat extra kansen om door te stromen naar de reguliere arbeidsmarkt. Het initiatief kan dan ook rekenen op de steun van de provincie Antwerpen.

Abonneren op Sociale economie