Sociale economie

Werk is zoveel meer dan het hebben van een job. Je werk bepaalt voor een groot deel wie je bent en je plaats in onze samenleving. Daarom is een inclusieve economie belangrijk, waarin iedereen kansen op maat krijgt.

Het sociale-economiebeleid van de provincie Antwerpen is sterk gericht op doorstroming: werknemers nuttige vaardigheden en ervaringen laten opdoen waardoor hun kansen op een reguliere baan sterk toenemen. 

Hieronder vind je nieuws rond sociale economie-initiatieven vanuit de provincie Antwerpen. 

Een bezoeker van Klein Postel
18-03-2018

Een werkbezoek aan Klein Postel in Mol. Kinderen met een autismespectrumstoornis vinden er een  dagbesteding met miniatuurpaardjes , begeleid door volwassenen uit het arbeidszorgcicrcuit.

WerKans
14-03-2018

Het Mechelse sociale-economie-project WerKans past perfect in de doelstelling van de provincie Antwerpen om doelgroepmedewerkers aan een vaste baan te helpen in het reguliere arbeidscircuit. 

Het fietspunt aan het station van Tielen gaat open
20-02-2018

Anderhalf jaar geleden waren de kleinere fietspunten in de provincie Antwerpen met sluiting bedreigd. Dat gevaar is nu geweken. Er komen zelfs fietspunten bij én de service wordt uitgebreid.  

06-12-2017

Samen met de lokale besturen kan de provincie Antwerpen de continuïteit verzekeren van minstens 10 bedreigde fietspunten. Ook alle 24 medewerkers kunnen hun baan behouden.

Bij stadsimkerij Pro-Polis
21-11-2017

We hadden bij de provincie Antwerpen al subsidies voor impulsprojecten en opleidingen voor (midden)kaderpersoneel in de sociale economie. Voortaan kunnen ook investeringen tot 50.000 euro ondersteund worden met een renteloze lening dankzij een unieke samenwerking met Trividend, de Vlaamse participatiemaatschappij voor sociale economie. De Mechelse stadsimkerij Pro-Polis is de eerste die aan de slag kan met het Participatiefonds Trividend Provincie Antwerpen.

Abonneren op Sociale economie