Platteland

Het plattelandsbeleid van de provincie Antwerpen streeft naar het behoud en de versterking van een dynamisch platteland, waar het voor iedereen goed wonen, leven en werken is. Met zoveel mogelijk partners willen we samen de uitdagingen van morgen aanpakken.

Ook het verenigingsleven en de burgers zelf spelen daarbij een belangrijke rol. Deze aanpak vertaalt zich in tientallen concrete projecten en een nieuw dorpenbeleid.

Benieuwd naar welke initiatieven zich dat concreet vertaalt? Kijk gauw hieronder.

feest aan de molen van Ezaart
28-04-2018

Kleine plattelandsprojecten, zoals dat van de Kempense Ovenschotels in Mol, zijn ideaal om de verzuring in onze samenleving tegen te gaan en mensen weer bij elkaar te brengen. 

Zorg in het dorp
16-04-2018

De 'Zorg in het dorp' - analyse brengt zowel de zorgbehoefte als het zorgaanbod op het grondgebied van een gemeente in kaart. Deze tool is ontwikkeld door de provincie Antwerpen. 

Een bezoeker van Klein Postel
18-03-2018

Een werkbezoek aan Klein Postel in Mol. Kinderen met een autismespectrumstoornis vinden er een  dagbesteding met miniatuurpaardjes , begeleid door volwassenen uit het arbeidszorgcicrcuit.

C van Commentaar
15-03-2018

Het provinciale dorpenbeleid helpt lokale besturen om samen met hun inwoners, het verenigingsleven, enz. in te zetten op de problemen van morgen in een proces van participatie en cocreatie. 

Burgers en Boeren - startmoment
02-03-2018

Het plattelandsproject "burgers en boeren" zet landbouwverbreding in de Antwerpse Zuidrand in de kijker, met steun van de provincie Antwerpen. 

Abonneren op Platteland