Opinie

WGC Herentals
31-10-2016

Ik ben ervan overtuigd dat wijkgezondheidscentra een grote troef zijn in de strijd tegen armoede en dokterstekort. Ik begrijp dan ook de beslissing van de federale minister van Volksgezondheid niet om voorlopig geen nieuwe WGC te erkennen. In de provincie Antwerpen zitten 5 zulke centra in de pijplijn: in Herentals, Heist-op-den-Berg, Geel, Turnhout en Boom.

Bevraging op school
12-10-2016

Eind oktober 2016 start de provincie Antwerpse een groots opgezette enquête onder 20.000 lagereschoolkinderen. We willen graag weten hoe gelukkig ze zijn. Op jonge leeftijd kan bij sommigen immers al een neiging tot verslaving of andere psychische problemen worden vastgesteld. De bevraging is dan ook een belangrijk instrument in ons preventiebeleid.

Gedeputeerde Peter Bellens
21-09-2016

Op 29 september wordt het Streekplatform Kempen officieel voorgesteld. Het is een zeer belangrijk instrument voor de ontwikkeling van de streek. Over de partijgrenzen heen en met de juiste partners buigt men zich immers samen over de belangrijke dossiers voor de regio. Provincie en streekplatform kunnen elkaar perfect aanvullen.

31-08-2016

De start van een nieuw schooljaar is voor veel gezinnen een dure zaak. Evolueren we straks naar een samenleving waarin kinderen van gegoede ouders meer kansen krijgen dan zij die geboren zijn in gezinnen die het moeilijker hebben? Dat moeten we ten allen tijde vermijden. Het systeem van een maximumfactuur voor middelbare scholieren - zoals we dat kennen in het provinciale onderwijsnet - verdient navolging.

De Schouwburg voor de verbouwing
10-08-2016

Nu de Vlaamse regering beslist heeft dat cultuurhuis de Warande onder de vleugels van de provincie Antwerpen blijft, moeten we er 100 procent voor gaan om er volwaardig Kempens cultuurhuis van te maken. Een huis dat met zoveel mogelijk partners de hele regio bereikt als motor van cultuurbeleving in de Kempen. Daarover gaat deze week mijn "C van commentaar" in het weekblad De Postiljon.

Abonneren op Opinie