Opinie

Foto van Peter Bellens
10-01-2018

Enkele dagen geleden haalde een voorstel het nieuws om de kosten van een knieprothese niet langer terug te betalen voor personen met dementie. Ik was geschrokken van zoveel koude berekening. 

Peter Bellens (c) Britt Guns
15-11-2017

Onlangs las ik in de krant dat onze jeugd weer meer vertrouwen heeft in de politiek en de politieke instellingen. Opvallend was ook dat jongeren die thuis met hun ouders over politiek praten, het positiefst waren, omdat ze geleerd hebben om met elkaar in dialoog te gaan en met meningsverschillen om te gaan. Nog beter scoorden zij die actief zijn in een jeugdbeweging of een andere organisatie. Daarom denk ik dat het belangrijk is om jongeren op zoveel mogelijk plaatsen actief te laten participeren. 

Kringwinkel Zuiderkempen in Geel
25-10-2017

Op de Dag van de Kringwinkel schreef ik een commentaarstuk over sociale economie. Veel medewerkers van die Kringwinkels worden immers via sociale economie tewerkgesteld. Ze kunnen er kostbare ervaring opdoen. De sector van de sociale economie zit overigens in de lift en krijgt maatschappelijk ook meer erkenning en waardering. Dat is een goede zaak. 

04-10-2017

Heeft de zorgsector ook ondernemers nodig ? Jazeker. Nu onze bevolking snel en massaal veroudert, moeten we alle zeilen bijzetten om de uitdagingen van morgen aan te gaan. Maar de zorgsector is geen sector waarin men mag investeren voor snel gewin. Het draait immers om (kwetsbare) mensen. De zorg voor die medemens primeert op het belang van de aandeelhouder

zicht op de bossen
23-08-2017

Kempens Landschap koopt in Noorderwijk (bij Herentals) 20 hectare bos en open ruimte aan rond het kasteel van de adellijke familie de Ghellinck. De eeuwenoude dreven worden opgewaardeerd en opengesteld voor wandelaars en fietsers. Het domein krijgt zo niet alleen een ecologische maar ook een recreatieve meerwaarde. 

Abonneren op Opinie