Europa

Europa is voor de provincie Antwerpen een belangrijke partner voor het realiseren van tientallen grote en kleine projecten, ook bij jou in de buurt. Ondernemers, lokale besturen en allerlei middenveldorganisaties wijzen we graag de weg naar die Europese projecten.

Met initiatieven als “Pop Up Europa” en acties voor de klas brengen we Europa ook dichter bij de burger.

Ontdek meer in de berichten hieronder.

Leerlingen van kOsh in Herentals
05-05-2017

De provincie Antwerpen pakt uit met Pop up Europa, een gloednieuw initiatief om Europa dichter bij de burger te brengen. Twee weken lang worden in een stad of gemeente tal van gratis activiteiten georganiseerd om inwoners (jong en oud) te informeren en te prikkelen en zo de dialoog op gang te brengen. Want in de media wordt veel gediscuteerd over Europa, maar wij moeten dat ook doen. Alleen op die manier kunnen we samen aangeven welke richting het Europese project uit moet. De eerste Pop up Europa wordt in Herentals gehouden. Daarna trekt dit initiatief nog kriskras door de provincie.

03-05-2017

Op 9 mei vieren we weer de Dag van Europa. Maar valt er wel wat te vieren? Europa ligt zwaar onder vuur. Het Europese project is verre van perfect en veel dingen zijn voor verbetering vatbaar. Zo moét Europa absoluut socialer moet worden. Anders gaan nog meer mensen zich ervan afkeren. Maar het is geen goed idee om de stekker eruit te trekken. Om nog maar één reden te noemen: zonder Europa zouden heel wat investeringen in onze provincie onmogelijk of in elk geval veel moeilijker zijn geweest.

Sint-Jozef-Olen
28-04-2017

In Sint-Jozef-Olen werken lokale landbouwers mee aan de opwaardering van 23 ha open ruimte, vnl. landbouwpercelen met houtkanten en bomenrijen. Het is een win-win voor landbouw, natuur en landschap die een ecologische en recreatieve meerwaarde geeft aan het gebied. Kempens Landschap krijgt voor dit project "Groene vingers in Olen: landbouw en natuur hand in hand" subsidies van het Europese plattelandsprogramma LEADER. 

1 jaar JLINX bij Janssen Pharmaceutica
21-04-2017

Bij Janssen Pharmaceutica in Beerse werd één jaar JLINX gevierd. Met dat project haalt de geneesmiddelenfabrikant internationale starters naar de Kempen. Dat zorgt voor extra tewerkstelling en draagt bij tot het innovatieve imago van de regio. Het is één van de topprojecten van GTI Kempen. Europa investeerde via het EFRO-fonds 1,2 miljoen euro in de streek.

LEADER provincie Antwerpen
22-02-2017

Dit jaar is er in de provincie Antwerpen € 1.200.000- beschikbaar om nieuwe LEADER-projecten te ondersteunen. LEADER is een subsidieprogramma voor projecten op het platteland, gefinancierd door Europa, Vlaanderen en de provincie. Lokale overheden, organisaties of verenigingen en plattelands- ondernemers kunnen gedurende twee jaar 65% van hun totale projectkost gesubsidieerd krijgen, tot een maximum van 100.000 euro.

Abonneren op Europa