De peter van de Kempen

In het testlab van Thomas More in Turnhout
05-10-2018

Europa en de provincie Antwerpen investeerden deze bestuursperiode al 5 miljoen euro om de Kempen in Vlaanderen op de kaart te zetten als een centrum van zorginnovatie. 

Op het dak van de Warande
03-10-2018

In 2019 investeert de provincie Antwerpen 198.000 euro in de installatie van zonnepanelen op 6 provinciale sites, onder andere bij het provinciaal cultuurhuis de Warande in Turnhout. 

Overhandiging van het OKRA memorandum
01-10-2018

OKRA heeft een uitgebreid memorandum uitgewerkt waarin senioren aandacht vragen voor meer fietsveiligheid in de Kempen. De provincie investeert al fors in dat thema. 

Peter Bellens
26-09-2018

Als we straks een afgeslankte provincieraad hebben, is het voor de regio Kempen heel belangrijk dat daar mannen en vrouwen in zetelen die 100% willen knokken voor hun streek. 

Startmoment van het project in Merksplas
25-09-2018

In een gezamenlijk LEADER-project gaan de OCMW's van Ravels en Merksplas de strijd aan tegen plattelandsarmoede. Ze focussen op eenoudergezinnen en alleenwonende 70-plussers.

Abonneren op De peter van de Kempen