De Kempenkrant

Een bezoeker van Klein Postel
18-03-2018

Een werkbezoek aan Klein Postel in Mol. Kinderen met een autismespectrumstoornis vinden er een  dagbesteding met miniatuurpaardjes , begeleid door volwassenen uit het arbeidszorgcicrcuit.

Opening CADO Ravels
17-03-2018

In Ravels openden OCMW en Thuiszorg Kempen, met steun van provincie Antwerpen, een dagopvang voor ouderen. Onder andere voor mantelzorgers is dat een zeer waardevol initiatief. 

C van Commentaar
15-03-2018

Het provinciale dorpenbeleid helpt lokale besturen om samen met hun inwoners, het verenigingsleven, enz. in te zetten op de problemen van morgen in een proces van participatie en cocreatie. 

Een geschenk van Fifty-One Turnhout
02-03-2018

Serviceclub Fifty-One Turnhout schenkt een AED-toestel aan provinciaal cultuurhuis de Warande, een toestel dat levens kan redden. 

Het fietspunt aan het station van Tielen gaat open
20-02-2018

Anderhalf jaar geleden waren de kleinere fietspunten in de provincie Antwerpen met sluiting bedreigd. Dat gevaar is nu geweken. Er komen zelfs fietspunten bij én de service wordt uitgebreid.  

Abonneren op De Kempenkrant