Betaalbaar onderwijs voor iedereen

31-08-2016

Het nieuwe schooljaar gaat van start. Voor veel ouders liggen er dure weken in het verschiet. Een nieuwe boekentas, misschien een paar nieuwe schoenen of een nieuwe jas, een trein- of busabonnement, … en dat zijn enkel nog maar de uitgaven die buiten de school liggen. Vanaf het secundair onderwijs komen er nog een heleboel kosten vanuit de school zelf bij kijken: handboeken, turngerief, uitstappen en afhankelijk van de richting vaak nog werkkledij en dure gereedschappen.

Zelfs voor wie maar één kind heeft, loopt het totale plaatje in de honderden euro’s. Een studiebeurs kan al heel wat overbruggen, maar meer en meer komen ook twee-inkomensgezinnen die ook nu weer net niet in aanmerking komen voor een studiebeurs onder financiële druk te staan.  Waar eindigt dat voor wie een grotere kroost heeft?

In een tijd waarin op alle domeinen bespaard moet worden om de toekomstige generaties niet te hypothekeren, moeten ook scholen het met minder overheidssteun stellen. Dat begrijp ik.  We mogen daarbij echter niet vergeten dat een degelijke opleiding voor jonge mensen geen luxe is, maar een basisrecht. Het is hun garantie voor de toekomst.

Daarbij moeten álle kinderen dezelfde kansen krijgen. Het mag niet zo zijn dat straks enkel kinderen van gegoede ouders aan bepaalde scholen kunnen studeren of bepaalde studierichtingen kunnen aanvatten. Elke overheid moet daarover waken! In het provinciaal onderwijsnet voeren we vanaf 1 september als eerste ook voor middelbare scholen en voor alle graden een maximumfactuur in. Ouders weten zo exact hoeveel het schooljaar van hun zoon of dochter zal kosten. De scholen engageren zich bovendien om de factuur zo laag mogelijk te houden. Een voorbeeld dat navolging verdient.

 

Social Media: