Barbara Dex wordt gestreamd

14-06-2018

Interview met Peter Bellens (voorzitter provinciaal cultuurhuis de Warande) bij de persvoorstelling van het streamingproject.

Mijnheer Bellens, waarom neemt de Warande dit initiatief ?

Ik zal nooit de opdracht vergeten die de eerste directeur van de Warande - wijlen Eric Antonis - aan ‘zijn’ cultuurhuis heeft gegeven, namelijk om te laveren tussen twee uitersten : het authentiek volkse en het authentiek avant-gardistische. Een initiatief als dit past duidelijk bij het eerste deel van die opdracht.

Vanuit de Warande streven we er bovendien naar om cultuur voor iedereen toegankelijk te maken, ook voor wie zoals in dit geval minder goed te been is of zich bijvoorbeeld o.w.v. een hoge leeftijd moeilijk kan verplaatsen. Zo worden er ook verschillende initiatieven genomen voor mensen met een fysieke of mentale beperking, mensen die in armoede leven, enz.

Het is een mooi voorbeeld van sectoroverschrijdende samenwerking, in dit geval op het kruispunt van Cultuur & Zorg. Dit initiatief draagt bij tot het welzijn en welgevoelen van de bewoners van een woonzorgcentrum : mensen ontmoeten elkaar, het doorbreekt de dagelijkse sleur, cultuur beleven zet aan tot dialoog, nieuwe dingen leren kennen,  herinneringen ophalen, zintuigelijk en mentaal geprikkeld worden, ...

Hoe past dit verhaal in de regionale opdracht die het cultuurhuis van het provinciebestuur heeft gekregen ?

Op 1 januari van dit jaar is er een Vlaamse interne staatshervorming in voege gegaan, die bepaalt dat de provincies niet langer bevoegd zijn voor persoonsgebonden thema’s als Welzijn en Cultuur. Die zijn in de meeste gevallen overgeheveld naar lokale besturen of naar het Vlaamse beleidsniveau. 

De Warande is een uitzondering. Minister Gatz van Cultuur heeft geoordeeld dat de Warande zo’n grote bovenlokale werking en uitstraling heeft dat ze het beste past bij een intermediair bestuursniveau. Voor de stad Turnhout is de Warande als instelling immers te groot geworden (dat is ook de reden waarom we destijds de Warande van de stad hebben overgenomen). Zolang de Kempen zo’n democratisch gecontroleerd bestuursniveau niet heeft, is de provincie daarvoor het meest geschikt.

Vanuit het provinciebestuur hebben we ook de expliciete opdracht aan de Warande gegeven om zich verder te ontwikkelen tot een regionaal cultuurhuis dat zijn vleugels uitspreidt over de hele provincie. We doen dat …

-      als trekker van ’t Pact (samenwerking met de cultuurcentra van Geel, Mol, Herentals en Heist-op-den-Berg),

-      met allerlei locatievoorstellingen,

-      volgend jaar met een grote tentoonstelling van beeldende kunst op verschillende plaatsen in de Kempen,

-      met kleinere initiatieven als Schrijvers op Stal, De Persclub, Overlezen op Reis, enzovoort. 

Dit streaming-traject past ook in dat verhaal. We zijn vorig jaar gestart met deze live-streaming : we zijn begonnen met 1 locatie en zo opgebouwd naar 8 deelnemende woonzorgcentra. De provinciale ouderenraad reageerde daar zo enthousiast op dat die ons expliciet gevraagd heeft om nóg een stapje verder te gaan en het experiment nog verder uit te rollen om zo de ouderenparticipatie nog meer te bevorderen. We hebben dan eind 2017 – toen we daar nog bevoegd voor waren – vanuit het provinciale budget voor ouderenbeleid 45.000 euro vrijgemaakt om deze voortgezette samenwerking tussen de Warande en Cultuurconnect mogelijk te maken. Het resultaat daarvan zien we vandaag.  

Is het nu de laatste keer dat we naar zo’n streaming gaan kunnen kijken ?

Ik ben ervan overtuigd dat we hier nog meer van zullen horen. Dit verhaal illustreert voor mij immers perfect wat wij bedoelen met een provinciaal impulsbeleid : lokaal en regionaal experimenteren met nieuwe initiatieven, die de nodige groeikansen geven en dan de expertise delen met de rest van de provincie én zelfs daarbuiten en om het zo om te zetten in regulier beleid.

Dit is het traject dat de Warande en Cultuurconnect de voorbije jaren samen hebben afgelegd, waarbij ze telkens een trapje hoger zijn geklommen :

1/ Begin 2017 speelde in de Warande een schoolvoorstelling en één klas van de stedelijke basisschool volgde in het woonzorgcentrum die voorstelling mee op een groot scherm samen met de bewoners.

2/ Midden 2017 werd een voorstelling gestreamd naar een groter publiek van senioren in het woonzorgcentrum. Achteraf was er via de stream zelfs een gesprek tussen de artiesten en de mensen in het woonzorgcentrum.

3/  In het najaar van 2017 werd een voorstelling gestreamd naar 8 Kempische woonzorgcentra tegelijk. Toen stapten ook de andere cultuurcentra van ‘t Pact mee in het project : Heist-op-den-Berg, Mol, Geel en Herentals.

4/ Vandaag streamen we naar 27 woonzorgcentra, verspreid over de hele provincie Antwerpen. 23 cultuur- en gemeenschapscentra, vrijetijdsdiensten en lokale besturen slaan de handen in elkaar voor de omkadering en de technische ondersteuning.

En het is uiteraard niet de bedoeling dat het hier stopt. Voor de Kempen hebben de 5 partners van ’t Pact het verder uitzetten van dit streamingsexperiment opgenomen in hun ambitienota voor de volgende legislatuur. Dat wil dus zeggen dat zij alvast bereid zijn om daar ook de komende jaren nog mensen en middelen voor in te zetten. En Cultuurconnect heeft mij verteld dat het heel veel goesting heeft om dit initiatief nóg een trapper hoger te tillen en het verder uit te werken op Vlaamse schaal. Als dat lukt, dan denk ik dat wij als provinciebestuur onze rol van incubator en streekmotor weer heel goed gespeeld hebben.

 

 

 

 

 

Social Media: