16 nieuwe plattelandsprojecten

18-09-2017

In de provincie Antwerpen kunnen 16 nieuwe plattelandsprojecten van start gaan. Ze krijgen 60 tot 65 % steun van Europa, Vlaanderen en de provincie Antwerpen. Deze drie overheden investeren daarmee bijna 1 923 000 euro in het Antwerpse buitengebied. De totale cofinanciering vanuit de provincie Antwerpen bedraagt 725 000 euro

De gesubsidieerde projecten zijn zeer divers. In de meeste gevallen staat de mens centraal. Dat mag niet verwonderen: een dynamisch platteland gaat ons allemaal aan. Projecten die een nieuwe bestemming zoeken voor kerkgebouwen, zorgnetwerken ondersteunen of burgerparticipatie bevorderen, tonen aan dat we de uitdagingen van morgen zeker niet uit de weg gaan.

Een greep uit de goedkeurde plattelandsprojecten in de regio's Kempen, Mechelen en Antwerpen:

Kempen

 • Herbestemming Sint-Jozef-Arbeiderskerk tot vrijetijdshuis: deze kerk, die al 10 jaar leegstaat, krijgt een openbare functie die de hele gemeenschap ten goede komt. In het vrijetijdshuis is ruimte voor ontmoeting, de bibliotheek, het verenigingsleven, enz. (project van gemeente Vosselaar)
 • De kerk als (nieuw) dorpsknooppunt: participatietrajecten in Rijkevorsel en Wuustwezel, die het kerkgebouw weer een centrale functie in de dorpsgemeenschap willen geven (project van Innovatiesteunpunt) 
 • Slapende reus: de Kempense heuvelrug tussen Kasterlee en Lichtaart heeft een lange traditie in landschapstoerisme. De projectpartners zetten daarom in op nog meer beleving en versterking van het landschap. (project van Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete).
 • Zorgbossen: via een kwaliteitsvolle dagbesteding leren kwetsbare groepen de wereld van het bos en bosbeheer kennen. De vier Antwerpse bosgroepen werken hiervoor samen met boseigenaars, vrijwilligers, scholen, lokale zorginstellingen, platformorganisaties voor geestelijke gezondheidszorg, enz. (project van Bosgroep Antwerpen Zuid).
 • Vrijwilligersnetwerk in Groene Zorg: hoe kunnen vrijwilligers die zorggasten mee activeren op een zorgboerderij deskundig gerekruteerd en begeleid worden? (project van Steunpunt Groene Zorg) 
 • Foodsavers en de dorpskom: vzw Milieu en Werk (een tweeling-vzw van De Kringwinkel Zuiderkempen) start samen met OCMW’s en andere partners in de Zuiderkempen een kleinschalig voedseldistributieplatform op dat voedseloverschotten, overproductie en landbouwproducten uit de regio verzamelt en ter beschikking stelt aan lokale projecten. Het project voorziet ook in een franchisingsysteem voor sociale kruideniers. (project van vzw Milieu en Werk). 
 • Agrarisch hergebruik van landbouwinfrastructuur: in 5 testgemeenten (Kasterlee, Brecht, Essen, Kalmthout en Wuustwezel) wordt nagegaan hoe nieuwe landbouwactiviteiten ontwikkeld kunnen worden in leegstaande agrarische gebouwen (project van provincie Antwerpen).

Mechelen

 • Vrijwilligersnetwerk in Groene Zorg: hoe kunnen vrijwilligers die zorggasten mee activeren op een zorgboerderij deskundig gerekruteerd en begeleid worden? (project van Steunpunt Groene Zorg). 
 • Mijn bedrijf, jouw thuis: dit project vertelt land- en tuinbouwers hoe ze kwaliteitsvol onderdak kunnen bieden aan seizoenarbeiders, rekening houdend met alle wettelijke voorschriften (project van Igemo) 
 • Zorgbossen: via een kwaliteitsvolle dagbesteding leren kwetsbare groepen de wereld van het bos en bosbeheer kennen. De vier Antwerpse bosgroepen werken hiervoor samen met boseigenaars, vrijwilligers, scholen, lokale zorginstellingen, platformorganisaties voor geestelijke gezondheidszorg, enz. (project van Bosgroep Antwerpen Zuid).
 • Spel- en vertelbelevenis voor kleuters: een educatieve vertel- en spelroute aan de Barelhoeve in Bornem prikkelt talenten en zintuigen onder het motto “kleuter zoekt boer” (project van gemeente Bornem).
 • Buurtplek De Korf: een openruimtegebied in Heist-Station wordt de motor van een duurzame buurtwerking i.s.m. buurtbewoners, school en jeugdbeweging (project van gemeente Heist-op-den-Berg).  
 • Foodsavers en de dorpskom: vzw Milieu en Werk (een tweeling-vzw van De Kringwinkel Zuiderkempen) start samen met OCMW’s en andere partners in de Zuiderkempen een kleinschalig voedseldistributieplatform op dat voedseloverschotten, overproductie en landbouwproducten uit de regio verzamelt en ter beschikking stelt aan lokale projecten. Het project voorziet ook in een franchisingsysteem voor sociale kruideniers. (project van vzw Milieu en Werk).

Antwerpen

 • Agrarisch hergebruik van landbouwinfrastructuur: in 5 testgemeenten (Brecht, Essen, Kalmthout, Wuustwezel en Kasterlee) wordt nagegaan hoe nieuwe landbouwactiviteiten ontwikkeld kunnen worden in leegstaande agrarische gebouwen (project van provincie Antwerpen).
 • Vrijwilligersnetwerk in Groene Zorg: hoe kunnen vrijwilligers die zorggasten mee activeren op een zorgboerderij deskundig gerekruteerd en begeleid worden ? (project van Steunpunt Groene Zorg) 
 • Mijn bedrijf, jouw thuis: dit project vertelt land- en tuinbouwers hoe ze kwaliteitsvol onderdak kunnen bieden aan seizoenarbeiders, rekening houdend met alle wettelijke voorschriften (project van Igemo) 
 • Burgers en Boeren: verschillende stakeholders ontwikkelen op landbouwbedrijven een leerrijk aanbod voor gezinnen, ondernemingen, verenigingen en scholen in Borsbeek, Lint, Kontich, Hove, Mortsel, Aartselaar en Edegem (project van Streekvereniging Zuidrand).
 • De kerk als (nieuw) dorpsknooppunt: participatietrajecten in Wuustwezel en Rijkevorsel, die het kerkgebouw weer een centrale functie in het dorp willen geven (project van Innovatiesteunpunt). 
 • Zorgbossen: via een kwaliteitsvolle dagbesteding leren kwetsbare groepen de wereld van het bos en bosbeheer kennen. De vier Antwerpse bosgroepen werken hiervoor samen met boseigenaars, vrijwilligers, scholen, lokale zorginstellingen, platformorganisaties voor geestelijke gezondheidszorg, enz. (project van Bosgroep Antwerpen Zuid).
Een overzicht van alle goedgekeurde projecten vind je op de website van de provincie Antwerpen
Social Media: