Wat Alz ...

20-12-2016

Bij kleinschalig genormaliseerd wonen leven personen met dementie samen in een huiselijke, vertrouwde en herkenbare omgeving. Ze behouden,  in de mate dat het dementieproces dit toelaat, zoveel mogelijk zelf de regie over hun eigen leven. Ze wonen dan ook in zo normaal mogelijke woningen, met een huiselijke architectuur, geïntegreerd in een normale woon- en leefomgeving.

Deze woonvorm vertrekt dus van de mogelijkheden die personen met dementie nog hebben en maakt hen zo lang mogelijk echte bewoners van het huis. Er is ook meer ruimte voor participatie van familieleden. Niet te verwonderen dus dat er veel vraag is naar dit kleinschalig genormaliseerd wonen. Maar deze woonvorm is kostelijk en intensief voor de zorgaanbieder, waardoor velen nog aarzelen om het concept toe te passen.

Opleiding en stage

Daarom hebben de voorbije drie jaar drie pioniers (Huis Perrekes in Geel, De Bijster in Essen en Ten Kerselaere in Heist-op-den-Berg) onder impuls en begeleiding van de provincie Antwerpen een programma uitgewerkt om het kleinschalig genormaliseerd wonen voor personen met dementie meer bekendheid te geven en de vooroordelen weg te werken, in de hoop dat hun goede voorbeeld navolging krijgt.

Ze richtten zich daarbij voornamelijk tot andere zorginstellingen, onderwijsinstellingen en aanbieders van zorgopleidingen. Zo kwam er een speciale opleiding voor leerkrachten die les geven aan verpleegkundigen en voor medewerkers en directies van woonzorgcentra die zich in het concept willen verdiepen. De cursisten kregen daarna ook nog de kans om de theorie aan de praktijk te toetsen door een werkveldstage.

Daarna kunnen de deelnemers aan deze opleiding hun ervaringen in hun eigen organisatie implementeren. Kleine dingen zoals het inrichten van een koffiehoekje of een meer huiselijke sfeer bij de maaltijden kunnen al een groot verschil maken.

Bouwen aan de toekomst

De deelnemende cursisten reageerden allemaal enthousiast en een groep heeft zich geëngageerd om zich ook na het Wat Alz-project verder te verdiepen in het kleinschalig genormaliseerd wonen voor personen met dementie. De mogelijkheid om een stage te lopen blijft bestaan en er zijn plannen om rond dit thema een permanent aanbod voor scholen te ontwikkelen, bijvoorbeeld een speciaal pakket voor de permanente vorming en de opleiding verpleegkunde/HBO5.

 

Social Media: