De Mechelse stadsimkerij Pro-Polis is de eerste die aan de slag kan met het Participatiefonds Trividend Provincie Antwerpen, dat investeringen in de sociale economie mogelijk maakt. Lees meer
Een boeiend gesprek over de manier waarop de provincie Antwerpen jongeren en werkzoekenden stimuleert om te kiezen voor een baan in de zorgsector. Lees meer
Met een nieuw dorpenbeleid, dat inzet op participatie en co-creatie, wapent de provincie Antwerpen haar lokale besturen voor de uitdagingen van morgen. Lees meer
 
Family Justice Center in de Kempen

Family Justice Center in de Kempen 22 november 2017

Na Antwerpen en Mechelen heeft nu ook de Kempen een Family Justice Centrum. Complexe dossiers van intrafamiliaal geweld worden daar gezamenlijk behandeld door een team van politie, parket, hulpverleners en overheden. Daardoor kunnen daders en slachtoffers intensiever worden opgevolgd en kan het geweld een halt worden toegeroepen. Door de inbedding in het Turnhoutse Welzijnsonthaal in de Albert Van Dyckstraat kan men zich er ook laagdrempelig aanmelden voor hulp of informatie. 

Lees meer
 
 
Investeren in sociale economie

Investeren in sociale economie 21 november 2017

We hadden bij de provincie Antwerpen al subsidies voor impulsprojecten en opleidingen voor (midden)kaderpersoneel in de sociale economie. Voortaan kunnen ook investeringen tot 50.000 euro ondersteund worden met een renteloze lening dankzij een unieke samenwerking met Trividend, de Vlaamse participatiemaatschappij voor sociale economie. De Mechelse stadsimkerij Pro-Polis is de eerste die aan de slag kan met het Participatiefonds Trividend Provincie Antwerpen.

Lees meer
 
 
Grensarbeid ondersteunen

Grensarbeid ondersteunen 17 november 2017

In Turnhout en Kapellen opende de VDAB onlangs twee nieuwe GrensInfoPunten of GIP's. Werknemers en werkgevers kunnen er terecht met al hun vragen over grensarbeid. Het initiatief kan rekenen op Europese steun van Interreg Vlaanderen-Nederland. Ook de provincie Antwerpen levert een extra bijdrage door inzet van personeel en financiële middelen. 

Lees meer
 
 
Wat leren wij onze kinderen ?

Wat leren wij onze kinderen ? 15 november 2017

Onlangs las ik in de krant dat onze jeugd weer meer vertrouwen heeft in de politiek en de politieke instellingen. Opvallend was ook dat jongeren die thuis met hun ouders over politiek praten, het positiefst waren, omdat ze geleerd hebben om met elkaar in dialoog te gaan en met meningsverschillen om te gaan. Nog beter scoorden zij die actief zijn in een jeugdbeweging of een andere organisatie. Daarom denk ik dat het belangrijk is om jongeren op zoveel mogelijk plaatsen actief te laten participeren. 

Lees meer
 
 
Eén jaar wijkgezondheidscentrum

Eén jaar wijkgezondheidscentrum 10 november 2017

Eén jaar wijkgezondheidscentrum in Herentals. 47 % van de patiënten die zich in die periode hebben aangeboden is géén cliënt van het OCMW of komt niet in aanmerking voor een verhoogde tegemoetkoming. 43 % van de cliënten is jonger dan 30 jaar. Dat is dus niet "het getto van de arme oudere man of vrouw" waarvoor de tegenstanders het graag willen laten doorgaan, wel een gezonde sociale mix.

Lees meer
 
 

Pagina's