Home

Ik ben Peter Bellens

Ik ben een geboren en getogen Kempenaar. Samen met mijn echtgenote Hilde en 4 dochters (Yannah, Ilene, Mara en Ranne) woon ik in Herentals.

De politieke microbe had mij al vroeg te pakken. Al gauw herkende ik mij in de waarden van de christendemocratie en voelde ik mij dus meteen thuis bij CD&V (toen nog de CVP). Dat priester Daens één van mijn grote voorbeelden is, heeft daar ongetwijfeld mee te maken. Sommigen herkennen mijn rebelse aard ook in de kritische manier waarop ik vaak naar mijn partij kijk. 

Als politicus streef ik naar een inclusieve samenleving. Waarin iedereen meetelt. Ik probeer dat te realiseren binnen alle beleidsdomeinen waarvoor ik als gedeputeerde bij de provincie Antwerpen bevoegd ben. Of het nu sociale economie is, wonen, Europese samenwerking of het plattelandsbeleid

Tot januari 2018 kon dat ook op het vlak van welzijn en gezondheid. Maar door een Vlaamse staatshervorming is dat jammer genoeg niet meer mogelijk. Daarom hebben we de vertaalslag gemaakt naar zorgeconomie en arbeidsmarktbeleid voor de zorgsector.

Ook als voorzitter van Het GielsBos, vzw RURANT, Kamp C, vzw Kempens Landschap en cultuurhuis de Warande slaag ik erin om sociale accenten leggen. Maar dat kan ik niet alleen. De sleutel tot succes is samenwerking: over partijgrenzen heen, met lokale besturen, het middenveld, ondernemers,…. En graag ook met jou.

Barbeque Peter Bellens & Ludwig Caluwe

Laatste nieuwsberichten

Een bezoeker van Klein Postel

De ontdekking van Klein Postel

Een werkbezoek aan Klein Postel in Mol. Kinderen met een autismespectrumstoornis vinden er een  dagbesteding met miniatuurpaardjes , begeleid door volwassenen uit het arbeidszorgcicrcuit.

Opening CADO Ravels

CADO in Ravels

In Ravels openden OCMW en Thuiszorg Kempen, met steun van provincie Antwerpen, een dagopvang voor ouderen. Onder andere voor mantelzorgers is dat een zeer waardevol initiatief. 

C van Commentaar

Wat als het laatste café sluit ?

Het provinciale dorpenbeleid helpt lokale besturen om samen met hun inwoners, het verenigingsleven, enz. in te zetten op de problemen van morgen in een proces van participatie en cocreatie. 

Knokken voor de Kempen

Een samenleving waarin iedereen meetelt, ongeacht leeftijd, inkomen, afkomst of wat dan ook. Dat is waar ik mij als politicus dagelijks voor inzet. Bovendien wil ik dat mijn eigen streek, de Kempen waarin ik geboren en getogen ben, niet vergeten wordt. Goed beleid richt zich niet alleen tot de stad!

Om mij heen zie ik veel Kempenaars met dezelfde strijdlust en daadkracht. Ze nemen het voor elkaar op en maken van de Kempen de warmste regio van Vlaanderen. Een aantal van hun verhalen zijn verwerkt in korte filmpjes en er komen er nog steeds bij. Ik kijk er vaak naar omdat ze mij inspireren.

Volg de verhalen van de Kempenknokkers

Waar zien we elkaar?

Op 7 april geef ik om 10 uur op de wekelijkse zaterdagmarkt samen met burgemeester Eric Vos de aftrap voor Pop up Europa Turnhout. Met dit initiati...

Op 16 april stelt de provincie Antwerpen om 12u30 in het sociaal huis van Sint-Amands de resultaten voor van het project "...

Hoe Peter contacteren?

Heb je vragen rond ons provinciaal beleid? Suggesties, opmerkingen? 

Geef een seintje op + 32 3 240 52 40

Stuur me een e-mail.